व्हाट्सएप
+८६ १९५३६०८८६६०
हामीलाई कल गर्नुहोस्
+८६ १९५३६०८८६६०
इ-मेल
info@hongsbelt.com

रासायनिक प्रतिरोध गाइड

उपसर्ग ए

रासायनिक नाम

तापमान अवस्था बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
एसिटिक एसिड 21°C N O O
एसीटोन 21°C O O O
रक्सी • इथाइल 21°C O O O O
रक्सी • मिथाइल 21°C O O O O
एल्युमिनियम फ्लोराइड 21°C N O O
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड O O
अमोनिया ग्यास O O O O
अमोनिया रक्सी 21°C O N
अमोनियम कार्बोनेट 1% र 5% 21°C O
अमोनियम क्लोराइड 10% समाधान उमाल्दै O
अमोनियम नाइट्रेट O
Aniline 3% केन्द्रित कच्चा 21°C O O O
एक्वा Regia N N O
आर्सेनिक एसिड O O

उपसर्ग B

रासायनिक नाम

तापमान अवस्था बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
बियर O O
बीट चिनी O
बेन्जिन 21°C O O N O
बेन्जोइक एसिड 21°C O O
बेन्जोल तातो O
बोरासिक एसिड 5% N O
बोराक्स ५% तातो N O O
ब्रेक फ्लुइड O O O
ब्राइन • एसिड N O O O
ब्रोमिक एसिड N N N N
ब्रोमिन पानी O
बुटाइरिक एसिड 5% O
Butyl एसीटेट O N N
Butyl Acrylate N

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग C

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
क्याल्सियम कार्बोनेट 21°C O O
क्याल्सियम क्लोरेट पतला समाधान 21°C O O
क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड उमाल्दै O O O O
क्याल्सियम हाइपोक्लोराइट 21°C O N
क्याल्सियम सल्फेट संतृप्त 21°C O
कार्बन बिसल्फाइड O N N
कार्बन डाइअक्साइड O O O
कार्बन डाइसल्फाइड O N N
कार्बन टेट्राक्लोराइड शुद्ध जलीय ओल्युशन 5~10% 21°C O N N N
क्लोरीन (CCI4 मा 5%) N
क्लोरीन (गीले) N N
क्लोरीन पानी O
क्लोरिन ग्याँस (सुक्खा) 21°C O N N
क्लोरासेटिक एसिड 21°C O
क्लोरोबेन्जिन O N N
क्लोरोफर्म 21°C N N N
क्लोरोसल्फोनिक एसिड N N N
क्रोमिक एसिड 50% कम।( जारी SO3 ) N O O
साइडर 21°C O
साइट्रिक एसिड O O O
नरिवलको तेल O O
तामा O O
कपर क्लोराइड 5% उत्तेजित 21°C O
कपर साइनाइड O
कपर नाइट्रेट O
क्रेसोल N O
कपर सल्फेट संतृप्त समाधान

उमाल्दै

O
कपरिक सल्फेट O
साइक्लोहेक्सेन N N

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग D

रासायनिक नाम

तापक्रम

पश्चात्ताप

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
डिटर्जेन्टहरू O O O O
डिटर्जेन्ट समाधान (भारी शुल्क) N O
विकास समाधान 21°C O
डेक्सट्रिन O O O
डाइथिलामाइन 21°C O O
डाइथाइल ईथर 21°C O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग ई

रासायनिक नाम

तापक्रम

पश्चात्ताप

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
इथाइल एसीटेट O N O
इथाइल क्लोराइड 21°C N
इथाइलमाइन O O
इथिलीन क्लोराइड 21°C O N N
इथाइल ईथर N N
इथिलीन ग्लाइकोल O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग एफ

रासायनिक नाम

तापमान कन्ट्रिशन बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
फेरिक क्लोराइड 1% समाधान अझै 5% समाधान अझै N O O
फेरिक क्लोराइड ५०% N O O
फेरिक नाइट्रेट O O
लौह N O O
Formalin 40% समाधान O
Formaldehyde O N O
फॉर्मिक एसिड 10% केन्द्रित N O N
फलफूलको रस पल्प O O O
इन्धन तेल 21°C O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग G

रासायनिक नाम

तापमान अवस्था बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
पेट्रोल 21°C O O N N
ग्लुकोज O O
ग्लिसरोल O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग एच

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
हाईड्रोजन पेरोक्साईड 21°C N O O
हाइड्रोजन सल्फाइड O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग I

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
मसी O
आयोडिन O
आइसोक्टेन N O N N

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग जे

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
जेट इन्धन 21°C O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग K

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
केरोसिन 21°C O O N O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग L

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
लैक्टिक एसिड ८०% O N O O
चिकन तेल

O

O O
लीड एसीटेट O O
लिग्रोइन 21°C O
लाइम सल्फर 21°C O
अलसीको तेल 21°C O O O O
स्नेहन तेल 21°C O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग एम

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
म्याग्नेसियम N O O
म्याग्नेसियम क्लोराइड 1% र 5% अझै 21°C O
म्यांगनीज सल्फेट तातो N O
मर्क्यूरिक क्लोराइड पतला समाधान O O
मर्क्यूरिक साइनाइड O O
मर्क्यूरिक नाइट्रेट O O
मिथानोल 21°C N O
मिथाइल क्लोराइड N N
मिथाइल इथाइल केटोन 21°C O N O
मिथाइल सल्फ्यूरिक एसिड O O
दूध • ताजा वा खट्टा तातो O O
खनिज तेल ६० डिग्री सेल्सियस O O O O
खनिज आत्माहरू O O
गुड़ ६० डिग्री सेल्सियस O O O
मोटर तेल 21°C O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग एन

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
निकेल N O O
निकल क्लोराइड समाधान 21°C O
नाइट्रिक एसिड 21°C N N O
नाइट्रस एसिड 5% समाधान ६५ डिग्री सेल्सियस N
नाइट्रोस अक्साइड 21°C O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग O

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
तेल • अलसी O O O
तेल • खनिज O O O
तेल • जैतून O O O
ओलिक एसिड केन्द्रित 21°C O O
Oleomargarine O O O
अक्सालिक एसिड 21°C O O
ओजोन 21°C N O N

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग P

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
पाल्मिटिक एसिड O
प्याराफिन तातो N
प्याराफिन कूल O
पर्क्लोरिक एसिड 21°C O O
पर्क्लोरोथिलिन N N N
पेट्रोलियम ईथर N
फिनोल N N O
फास्फोरिक एसिड 21°C N O O
फोटोग्राफिक समाधान O O O O
Polyvinyl एसीटेट 21°C O O
पोटासियम O O O
पोटासियम ब्रोमाइड 21°C O O O
पोटासियम कार्बोनेट 1% पोटासियम कार्बोनेट 21°C O O
पोटासियम क्लोरेट 1% र 5% ६० डिग्री सेल्सियस O O
पोटासियम हाइड्रोक्साइड 21°C O O
पोटासियम परमंगनेट N O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग S

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
सिल्वर साइनाइड O
सिल्वर नाइट्रेट O O
सोडियम बाइकार्बोनेट सबै सांद्रता 5% अझै पनि ६० डिग्री सेल्सियस O O
सोडियम कार्बोनेट ६० डिग्री सेल्सियस O O
सोडियम फ्लोराइड O O
सोडियम हाइड्रोक्साइड ६०% N O O O
सोडियम हाइपोक्लोराइट (5% Cl) N O O
सोडियम नाइट्रेट O O
सोडियम सल्फेट सबै सांद्रता 21°C O O
स्ट्यानिक क्लोराइड संतृप्त समाधान ६० डिग्री सेल्सियस N O O
स्टियरिक एसिड 21°C O O O
चिनीको रस ६० डिग्री सेल्सियस O
सल्फामिक एसिड २०% 21°C N O
सल्फेट रक्सी 21°C O O
सल्फर ६० डिग्री सेल्सियस O O O
सल्फर क्लोराइड 21°C O
सल्फर डाइअक्साइड 21°C O O O
सल्फ्यूरिक एसिड ५०% ६० डिग्री सेल्सियस N O O
सल्फ्यूरिक एसिड ७०% ६० डिग्री सेल्सियस N N O

उपसर्ग T

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
ट्यानिक एसिड ६० डिग्री सेल्सियस O O
टार्टरिक एसिड ६० डिग्री सेल्सियस O O
टोलुइन 21°C O N N
गोलभेडाको रस O O O
ट्रान्सफर्मर तेल 21°C O O O
टर्पेन्टाइन १००% O N N

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग U

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
युरिया O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग W

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
पानी O O O O
रक्सी O O O O

O = ठीक छ, N = NO

उपसर्ग Z

रासायनिक नाम

तापक्रम

अवस्था

बेल्ट सामाग्री
ACETAL NYLON P।इ। P।P।
जिंक क्लोराइड / सल्फेट N O O
जिंक सल्फेट संतृप्त समाधान 25%

21°C

O

O = ठीक छ, N = NO